Co je SLA tiskárna ?

Co je SLA tiskárna ?

SLA je zkratka pro "Stereolitografii", což je jedna z hlavních technologií 3D tisku využívající vytvrzování (tuhnutí) tekuté pryskyřice pomocí laseru.

Princip SLA 3D tisku:

1. Tiskárna obsahuje nádrž naplněnou tekutou fotopolymerní pryskyřicí citlivou na určitou vlnovou délku světla (typicky UV laser).

2. Laser přesně řízený v osách X a Y osvěcuje přesně definovanou plochu povrchu pryskyřice, čímž dochází k jejímu vytvrzování do pevného stavu v podobě tenké vrstvy.

3. Tisková podložka se po vytvoření vrstvy posune o kousek níže a laser vytvoří další vrstvu na té předchozí. Jednotlivé vrstvy se spojují v celistvý 3D objekt.

4. Po dokončení tisku následuje odstranění nevytvrzené pryskyřice, případné dočištění a dokončovací operace.

Výhody SLA tisku:

- Velmi vysoká přesnost a kvalita povrchu součástí

- Možnost tvorby velice jemných detailů a vnitřních dutin

- Potřeba minimálních nebo žádných podpor během tisku

- Široká nabídka specializovaných průmyslových pryskyřic

SLA je oblíbená technologie pro velmi přesné prototypování, výrobu forem, funkčních prototypů, šperků, dentálních náhrad atd. Její nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady a omezená velikost vytisknutelných objektů daná objemem tiskové nádrže.

Zpět na blog