Co je to Resin ?

Co je to Resin ?

Resin (pryskyřice) je druh tekutého fotopolymeru, který se používá jako materiál pro 3D tisk technologií SLA (stereolitografie).

Jedná se o viskózní kapalinu obsahující sloučeniny (monomery), které jsou citlivé na určité vlnové délky světla (nejčastěji UV záření). Při ozáření přesně definovaných míst laserem nebo projektorem dochází k vytvrzení (zesíťování) pryskyřice do pevného stavu.

SLA 3D tiskárny pracují na principu vrstvení - v nádrži naplněné tekutou pryskyřicí laser vytváří po vrstvách požadovaný 3D objekt postupným vytvrzováním. Po dokončení tisku se nevytvrzená pryskyřice odstraní a výtisk se případně dočistí.

Vlastnosti resinů pro 3D tisk:

- Citlivost na UV/viditelné světlo určité vlnové délky

- Po vytvrzení přechází z kapalného do tuhého skupenství

- Nízká viskozita pro hladké nanášení vrstev

- Minimální smrštění a deformace při vytvrzování

- Široká škála typů pro různé požadavky (pružnost, průhlednost, tepelná odolnost atd.)

 

Výhodou SLA resinů je schopnost vytvářet velmi přesné a detailní výtisky s vynikající kvalitou povrchu. Jsou nezbytnou součástí SLA 3D tisku pro řadu průmyslových i spotřebitelských aplikací.

Zpět na blog